WYMIANA  TOWARU:

W Naszym sklepie internetowym odelia.pl wymiana towaru/produktu polega na zwrocie zgodnie z procedurą zwrotu i złożenia oddzielnego zamówienia.

Prosimy również o kontakt z Nami, aby ustalić jaki produkt chcą Państwo wymienić  i na jaki rozmiar. Sprawdzimy także, czy konkretny produkt i rozmiar mamy na stanie, czy ewentualnie jest możliwość zamówienia takiego produktu u producenta.

ZWROT  TOWARU:

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży / zwrócić produkt bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

2. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety, musi być kompletny, nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania (czysty, wolny od zapachów) wraz z dołączonym oryginałem dowodu zakupu (paragon/faktura).

3. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru/produktu ponosi klient.

4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Adres naszego magazynu:

Odelia Wiercioch Renata, Ul. Wiosenna 13A, Maków-Kolonia, 96-124 Maków 

 

Jak tylko paczka dotrze do nas i zostanie sprawdzona, zwrócimy Ci pieniądze. Zwrot pieniędzy zajmuje maksymalnie 14 dni.

1. Formularz zwrotu towaru proszę zapisać na komputer (najedź myszką na formularz, naciśnij prawy przycisk myszy i "Zapisz grafikę jako") . Wydrukuj formularz zwrotu towaru, a następnie wypełnij (mając te dane szybciej zrobimy zwrot oraz prześlemy Ci pieniądze).

2. Włóż zapakowany produkt do paczki wraz z dokumentem zwrotu i dokumentem zakupu(paragonem lub fakturą). 

 

3. Nadaj i wyślij paczkę do nas. Koniecznie zatrzymaj dowód wysyłki z numerem nadania do czasu otrzymania zwrotu.

                             

REKLAMACJA

Przedmiotem sprzedaży w sklepie odelia.pl są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów sklep ponosi pełną odpowiedzialność.

Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu. 

|

Jakie produkty nie podlegają reklamacji?

Naturalne zużywanie się odzieży. Uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.), oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji. Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży niezgodnie z przeznaczeniem. Przebarwienia odzieży lub akcesoriów ze względu na użyte naturalne materiały(np. skóra). Wygoda odzieży i akcesoriów.

|

Aby złożyć reklamację:

1. Przygotuj dowód zakupy (paragon/fakturę) oraz pisemne zgłoszenie reklamacji.

2. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem oraz dowodem zakupu na adres:

        Odelia Wiercioch Renata, Ul. Wiosenna 13A, Maków-Kolonia, 96-124 Maków 

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji (formularz wraz z towarem). 

|

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

|

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami.

Formularz reklamacyjny proszę zapisać na komputer (najedź myszką na formularz, naciśnij prawy przycisk myszy i "Zapisz grafikę jako"), wydrukować, a następnie wypełnić.