Polityka prywatności sklepu internetowego Odelia.pl

1.    Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Odelia.pl  z siedzibą w

Ul. Wiosenna 13A, Maków-Kolonia, 96-124 Maków

NIP 8361222648, Regon 10138184

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

W jaki sposób Odelia.pl wykorzystuje Moje dane osobowe?

Dzięki naszej stronie możesz zamawiać produkty online. Aby zrealizować zamówienie zgodnie z ustaleniami Odelia.pl przetwarza dane osobowe, które gromadzi. Zachowujemy dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które są ujawniane podczas składania zamówienia (między innymi imię i nazwisko, adres, e-mail, informacje dotyczące płatności oraz dostawy, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zamówienia i zarządzać kontem klienta (na mocy Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE - RODO).

a) Moje konto / Konto klienta: Podczas odwiedzin w naszym sklepie online możliwe jest założenie konta klienta zabezpieczonego hasłem z dostępem do wszystkich danych, które są zapisane. Można również zmieniać, poprawiać lub usuwać tego rodzaju dane oraz nimi zarządzać. Po założeniu konta klienta online zachowujemy imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail. Tego rodzaju informacje są wymagane, aby składać zamówienia w sklepie online Odelia.pl (na mocy Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE - RODO).

b) Zapobieganie nadużyciom: Dane osobowe ujawnione Odelia.pl podczas składania zamówienia mogą być wykorzystywane w celu sprawdzenia, czy nie dochodzi do żadnych nietypowych zdarzeń (np. jednoczesne zamawianie dużej ilości produktów na ten sam adres przy korzystaniu z różnych kont klientów). Jest to prawnie uzasadniony interes Odelia.pl, aby przeprowadzać takie kontrole (np. unikanie strat związanych z płatnością, zapobieganie kradzieży tożsamości). Dane są przetwarzane zgodnie z Art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE - RODO.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Odelia.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12.  Twoje prawa jako podmiotu danych

Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo, aby zażądać usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawnymi. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli istnieje uzasadniony interes, który nie jest mniej ważny, niż nasz interes w zakresie przetwarzania danych. Ponadto, możesz domagać się, aby poprawić wszystkie dane osobowe, które są nie właściwe. Masz prawo zażądać, aby przekazać Tobie lub osobom trzecim, które wskazałeś, dane osobowe zgromadzone za Twoim pozwoleniem lub pozyskane w celu spełnienia umownych warunków (prawo do przenoszalności danych). W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, jeśli wcześniej została udzielona. Nie powoduje to jednak nieważności wcześniejszego przetwarzania danych pozyskanych za Twoją zgodą. Aby dowiedzieć się więcej na temat swoich praw prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta listownie na adres Odelia.pl Ul. Wiosenna 13A, Maków-Kolonia, 96-124 Maków lub mailowo kontakt@odelia.pl. Jeśli uważasz, że przetwarzaliśmy dane osobowe bez Twojej zgody możesz złożyć skargę do odpowiednich organów nadzorczych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193, Warszawa ul. Stawki 2, tel. +48 022 531 03 00, strona internetowa: www.uodo.gov.pl, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl